دهئته چاڤه رئكرن ياريا پوبجى موبايل بهئته ژئبرن د ئه پستورئ دا .
ودبيت تا ٢٨ ڤئ هه يڤئ بهئته ژئبرن.
ئه و ئه گه ر چنه كو پوبجى بهئته ژئبرن د ئه پستورئ دا؟ دگه ل مه بن دڤى پوستى دا دى ب كاملى بو وه به حس كه م كا ژبه ر چ دئ پوبجى هئته ژئبرن.
.
وه ك ئه م هه مى دزانين به رى چه ند روژه كان ياريا فورتنايت هاته ژئبرن د ئه پستورئ دا ژ ئه گه رئ مخالفا شه ريكا ئيپيك گه يم كو ئه و شه ريكه يه يا ياريا پوبجى وفورتنايت چئكرى.
بوچى ئيپيك گه يم د ياريا فورتنايت دا مخالفه كر؟
چونكى ٣٠٪؜ ژ وى داهاتئ دگه هته فورتنايت دزڤريته ڤه بو ئه پلئ، یاریا فورتنایت ئەپدێتەک هنارت کو تێدا ئوفورەک بو داشکاندنا ڤى-بوكس پارێ ناڤ یاریێ و دگەل وێ ئەپدێتێ کرینا وان پاران ب شێوەیەکێ راستوخو هەر دناڤ یایرێ دا زێدەکر بێ کو ژ ئەپستۆرێ بهێتە کرین و ئەپل باجێ بهاڤێتە سەر.
.

يونيريه ل ئينجاين چيه؟

ئه ڤه پروگرامينگا ياريا يه كو وه دكه ت بشئوه يه كئ واقعى دياربيت مه هه ميا ياريا پوبجى يا ديتى چه ند وه كى درستيه، ڤئجا ئه ڤ پروگرامينگه يا شه ريكا ئيپيك گه يمس يه ژ لايئ وئڤه يئ هاتيه دروست كرن.


نه به س ياريا پوبجى و فورتنايت پئ هاتينه چئكرن زور ياريئت دينه وه ك:-

Hello Neighbor

Mortal Kombat

Life Is Strange

Ocean Horn

V4
و زوووور ياريئت دى…

سه حكه نئ ئه س دئ نوكه پارچه ڤيديو يه كئ نيشا وه ده كو ب ئه نرييل ئينجه ن ڤئ پروگرامينگئ ڤه هاتيبيته دروست كرن.
سه حكه نئ يا ١ ياريا پوبجى كو ب ڤئ پروگرامينگئ يا هاتيه چئكرن و يا ٢ ياريا كول وف ديوتى يه كو بغئر پروگرامينگ ڤه يا هاتيه چئكرن.