ياريه كا زور خوش زور شتى ياريا فول گه يز بو ئه ندروئد ب خه تئ دهئته كرن تا ٣٢ ياريكه ران دشئن پئكڤه ڤئ ياريئ بكه ن

ڤيديو يا ياريئ و چه وانيا دانلوت كرنئ

لينكئ دانلوتكرنا ياريئ

This image has an empty alt attribute; its file name is 3B2979F7-AA78-471D-9DF1-2B25102D0D20.jpeg